Palkitsemisen hyödyntäminen - palvelulupauksemme
WIN - WIN - WIN
Toimintamme tavoitteena on saada asiakasorganisaatioon kaikki voittavat -tilanne. Toimimme kohti ratkaisuja, jotka rakentavat ja vahvistavat luottamusta työntekijöiden, johdon ja omistajien välillä. Tämä luottamus on jokaisen organisaation tärkein pääoma.
Asiakashankkeissamme toimintamme lähtökohtana ovat seuraavat periaatteet:
- Strategianmukaisuus: Hankkeen tulokset tukevat yrityksen strategiaa
- Tuottavuus: Palkitsemiseen ja johtamiseen käytetyt varat ja aika saadaan tehokkaaseen käyttöön ja tuottamaan
- Sitoutuminen: Omistajat, johto ja henkilöstö osallistuvat, hyväksyvät ja ottavat käyttöönsä hankkeen tuotokset
- Puolueettomuus: Teemme töitä organisaation hyväksi, kaikki osakokonaisuudet hyötyvät mahdollisimman paljon
Mitä palkitseminen on?
Palkitseminen on kaikkea sitä, mitä henkilö kokee saavansa vastineeksi omasta työpanoksestaan. Työntekijä luovuttaa työpanoksensa ja saa vastineeksi rahan ja muiden aineellisten etujen ohella runsaasti aineettomia asioita, joiden palkitsevuus vaihtelee. Omistamisen, toiminnan ja johtamisen laadulla on merkittävä rooli siinä, miten palkitsevaksi aineettoman palkitsemisen muodot voidaan kokea.
Palkitsevuuden kokemus riippuu myös kunkin yksilön omista työhön liittyvistä tarpeista ja arvoista. Laadukas palkitsemisen kokonaisuus ja tapa käyttää sitä johtamisen välineenä huomioi nämä yksilölliset sävyerot. Sitä kautta jokaisen yksilön työssä viihtyminen ja tuottavuus voidaan optimoida.
Palkitseminen on strategian palvelija
Organisaatiot voivat käyttää strategian laadintaan useita kuukausia aikaa, mutta sen konkretisointia ei useinkaan riittävästi varmisteta.
Palkitseminen on johtamisen tärkeimpiä välineitä. Oikein käytettynä se ohjaa ihmisten työtä, saa henkilöstön innostumaan ja kehittämään omaa työtä sekä tekemään töitä sydämellään.
Palkitsemisen kokonaisuudesta huolehtiva yritys kiinnostaa myös tulevia työntekijöitä - varsinkin silloin, kun osaavista työntekijöistä on pulaa.