Henkilöstön sitoutuminen
Onko teillä omistautunutta työvoimaa, jonka voimin tavoitteet saavutetaan? Kaksi tärkeintä henkilöstön sitoutumista ovat sitoutuminen työnantajaan ja sitoutuminen tavoitteisiin.
Sitoutumiseen liittyy se, mikä henkilöstöä motivoi. Karkealla jaottelulla moti-vaation lähteet ovat: työn sisältö, raha, työn ja muun elämän yhteen-sovittaminen.
Työnantajan on tärkeää tietää, mitkä asiat vaikuttavat henkilöstön sitou-tumiseen. Laajasta palkitsemisen kokonaisuudesta löytyy paljon selittäviä tekijöitä ja ne voivat vaihdella voimakkaasti yksiköittäin ja yksilöittäin.
Sitoutuminen on yksi palkitsemisen tuottavuuden tekijöistä. Sitoutumista voidaan lisätä kustannustehokkaasti, kun osataan valita siihen tarkoitukseen tehokkaimmat kehittämiskohteet.
Mitä haluat tietää?