Suorituksen johtaminen
Suorituksen johtaminen on keskeinen keino varmistaa, että henkilöstö-voimavaroja käytetään tuottavasti. Ratkaisevassa asemassa ovat esimiehille tarjotut puitteet ja taitava esimiestyö.
Esimiesten käytössä olevien työkalujen tarkoituksenmukaisuus ja helppo-käyttöisyys ovat edellytyksiä sille, että esimiehet hoitavat roolinsa moit-teettomasti. Toinen tärkeä edellytys on se, että esimiehiksi valitaan siihen tehtävään sopivia henkilöitä.
Suorituksen johtamisen käytännön työkaluja ovat esimerkiksi työsuorituksen arviointi, kehityskeskustelu, tavoitekeskustelu, tulospalkkio, palaute. Ne tarjoavat organisaation tavoitteita tukevan yhtenäisen johtamisen viite-kehyksen.
Johtamisen ja esimiestyön laatua pitää mitata ja kehittymistä tukea. Esimiehet tarvitsevat palautetta ja ohjausta kehittymisensä tueksi.
Mitä haluat tietää?