Palkitseminen
Sanan palkitseminen sisältö on laajempi kuin sen tuottama mielikuva. Pal-kitsevia asioita ovat kaikki ne, jotka tulevat työsuhteen myötä ja vaikuttavat työntekijöistä osan sitoutumiseen, motivaatioon, hyvinvointiin tai työssä viih-tyvyyteen.
Jonkun asian palkitsevuus ei ole niinkään kiinni siitä, pitääkö joku sitä itsestäänselvyytenä. Enemmän ratkaisee se, miten hyvin kyseinen asia toimii ja miten paljon sen poistaminen kirpaisisi.
Usein henkilöstö ei hahmota sitä kokonaisuutta, jonka voi menettää, jos työ-suhde loppuu. Yhtä yleistä on, että palkitsevista asioista kehitetään vain niitä, joista valitetaan eniten. Jonkun muun asian kehittäminen voisi olla tuot-tavampaa.
Palkitsemisen kokonaisuuden sisältöä kannattaa myös vaihdella tilanteen ja tarpeen mukaan. Silloin henkilöstökin pysyy paremmin tietoisena kokonai-suudesta.
Mitä haluat tietää?