Strategian toteuttaminen
Strateginen palkitseminen on strategian toteuttamista palkitsemisen avulla.
Sitä varten voidaan määritellä palkitsemisstrategia, jossa palkitsemisen rooli strategian toteuttamisessa linjataan. Tehty linjaus toimii palkitsemisen kehit-tämisen viitoittajana. Palkitsemisstrategian toteutumista pitää seurata.
Ideaalitapauksessa kaikki palkitsevat asiat valjastetaan strategian toteutta-miseen ja niiden kautta voidaan viestiä strategiasta henkilöstölle mielen-kiintoisella tavalla.
Erityisesti rahallisen palkitsemisen muodot sekä esimiestyöhön liittyvät pal-kitsevat asiat voivat ohjata toimintaa. Toivottavasti oikeaan suuntaan.
Ratkaisevinta palkitsemisstrategian ja ylipäätään strategian toteutumisessa on esimiestyön ja johtamisen laatu. Sitä pitää aktiivisesti ohjata ja seurata. Palkitsemisen johtaminen on huolehtimista niistä käytännön toimenpiteistä, joilla palkitseminen pidetään strategianmukaisena.
Mitä haluat tietää?